Дигитални решения за вашия бизнес ПРОДУКТИ УСЛУГИ ЗА НАС КОНТАКТИ

Система за термоконтрол на склад за зърно:


 • Термосонди за силози - метални и бетонни
 • Термосонди за хоризонтални складове
 • Пълен комплект механични елементи за окачване и монтаж
 • Универсален контролер съвместим с всички видове термосонди
 • Безкабелни системи за термоконтрол
 • Дистанционно отчитане и управление на температурата

Производство и доставка на компоненти за сушилни за зърно:


 • Сензори за температура на зърното
 • Сензори за температура на горещия въздух
 • Противопожарни сензори на отработения въздух
 • Дигитален контролер за управление на сушилни за зърно

Автоматизация на производствени процеси:


 • Контролер за управление на технологични процеси
 • Дистанционно управление на производствени процеси
 • Модули за автоматизация на производството
 • Дублирано управление на съществуващи системи с пълно запазване
  на ръчния режим, без необходимост от допълнителни ел.табла
 • Пълен набор от софтуерни решения за компютърно управление на производствени процеси

Powered by digitronix