Дигитални решения за вашия бизнес ПРОДУКТИ УСЛУГИ ЗА НАС КОНТАКТИ

Предлагаме:


  • Доставка и монтаж на дигитални системи за управлвние на технологични процеси
  • Интегрирани управлвния за зърнобази и зърнохранилища
  • Автоматизиране на съществуващи системи
    със запазване на ръчното управление и без необходимост от допълнителни ел. табла и шкафове
  • Авариен ремонт на автоматизирани системи
  • Гаранционна и извънгаранционна поддръжка
  • Абонаментна поддръжка